تازه‌ها

گواهی انجمن خوردگی

عضویت شرکت نیک‌سارنگ در انجمن خوردگی ایران

شرکت پوشش های صنعتی نیک سارنگ به عضویت انجمن خوردگی ایران در آمده است.

CORROSION PROTECTION COATINGS

عضویت شرکت پوشش های صنعتی نیک سارنگ در انجمن خوردگی ایران

عضویت شرکت پوشش های صنعتی نیک سارنگ در انجمن خوردگی ایران

پوشش های سیلیکونی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری تهران

حضور شرکت پوشش های صنعتی نیک سارنگ در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری تهران در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آذرماه