عضویت شرکت نیک‌سارنگ در انجمن خوردگی ایران

شرکت پوشش‌های صنعتی نیک سارنگ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ به عضویت انجمن خوردگی ایران به شماره ۵۴۸۶ در آمده است.