پوشش‌های لوله‌های انتقال

رنگ در سیستم های پایپینگ به منظور حفاظت از لوله های فولادی در برابر خوردگی ناشی از تماس با سیالات یا محیط خورنده، به کار می رود. ایجاد پوشش بر روی لوله ها و دیگر اجزای سیستم خطوط لوله با استفاده از پوشش های حفاظت خوردگی روشی کم هزینه و مقرون به صرفه برای جلوگیری از ایجاد خوردگی در سیستم است. پوشش لوله به منظور ایمن نگه داشتن لوله ها در برابر عوامل خارجی مانند خوردگی توسط هوا یا رطوبت و در امان ماندن از آلاینده-های خارجی مانند مواد شیمیایی و مواد سمی بسیار حائز اهمیت است. این پوشش‌، لوله ها را درهنگام انتقال روغن، گاز، آب و سایر سیالات قوی از خوردگی محافظت می‌کند که بر روی دوام و استحکام آن‌ها نیز اثرگذار است که این امر موجب کاهش هزینه های نگهداری سیستم پایپینگ نیز می شود.
پوشش های حفاظت خوردگی نیک سارنگ به منظور حفاظت از لوله های فولادی مورد استفاده در خطوط انتقال نفت و گاز و میعانات پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. این پوشش‌ها در واحد تحقيق و توسعه شرکت پوشش های صنعتی نیک سارنگ با استفاده از استانداردها و دانش فني روز توسط متخصصين این شرکت ارائه گرديده ‌است و باعث افزایش عمر و بهبود عملکرد لوله های سیستم انتقال می شود.