رنگ‌های دریایی

جهت حفاظت از انواع سازه باید از سیستم های پوششی متناسب با شرایط آن محیط استفاده نمود. رنگ دریایی نیک سارنگ به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های دریایی با کاربری‌های متفاوت طراحی شده است. در طول چرخه‌های ساخت و ساز و نگهداری، پوشش‌ها باید بدون ایجاد اختلال در برنامه های زمانی و بهره‌وری، با محیط سازگار شوند. آنها همچنین باید با ملاحظات سختگیرانه ایمنی و بهداشت شغلی و محدودیت‌های محیطی مطابقت داشته باشند. مونتاژ ، رنگ آمیزی و بهره برداری در شرایط محیطی خاص انجام می‌شود که رنگ‌های دریایی نیک سارنگ جهت استفاده در این شرایط جوی طراحی و ساخته شده است. پوشش¬های دریایی شرکت نیک سارنگ برای مقاومت در برابر شرایط سخت آب شور، نور خورشید و دماهای شدید ساخته شده و مورد استفاده در انواع قایق ها، کشتی ها، اسکله ها و سایر سازه های دریایی است.