پوشش‌های صنعتی نیک سارنگ

تولیدکننده انواع رنگ‌های صنعتی
پوشش حفاظت خوردگی CORROSION PROTEXTION COATINGS
پوشش دریایی MARINE COATINGS
پوشش لوله‌های انتقال TRANSMISSION PIPES COATINGS
پوشش مخازن OIL AND GAS TANKS COATINGS
تینر THINNER
پوشش ترافیک TRAFFIC PAINT
پوشش کف FLOOR COATINGS
رنگ ساختمانی DECORATIVE PAINT
تازه‌ها NEWS

۱۲ مهر ۱۴۰۲
حضور شرکت پوشش‌های صنعتی نیک سارنگ در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری تهران در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ آذرماه

۳ شهریور ۱۴۰۲
شرکت پوشش‌های صنعتی نیک سارنگ به عضویت انجمن خوردگی ایران در آمده است.

درباره نیک سارنگ ABOUT NIK SARANG
دفاتر ما OFFICES
گواهی‌نامه‌ها CERTIFICATES
تحقیق و توسعه R&D