پوشش های سیلیکونی

پوشش های سیلیکونی
ردیفنام محصولکد محصولمشاهده دیتاشیتدانلود فایل دیتاشیت
۱پرایمر زینک ریچ اتیل سیلیکاتKZ511
۲رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۲۰۰ درجهST521S2
۳رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۴۰۰ درجهST521S4
۴رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۶۰۰ درجهST521S6
۵رنگ سیلیکونی نقره ای مقاوم به حرارت تا ۸۰۰ درجهST521S8