پوشش پلی‌یورتان

ردیف نام محصول کد محصول مشاهده دیتاشیت دانلود فایل دیتاشیت
۱رویه پلی‌یورتان براقWT311
۲رویه پلی‌یورتان نیمه براقWT311
۳رویه پلی‌یورتان نیمه ماتWT311
۴رویه پلی‌یورتان ماتWT311
۵کیلر پلی‌یورتان براقVC311
۶کیلر پلی‌یورتان نیمه ماتVC311
۷کیلر پلی‌یورتان ماتVC311