خوردگی چیست؟

پیش از مطرح کردن توضیحات درباره رنگ و پوشش های صنعتی بهتر است با مبحث خوردگی در مقاله مرجع بازرسی رنگ آشنا شویم . خوردگی به واکنش فلز با محیط اطراف خود طی یک واکنش الکتروشیمیایی گفته می شود که در حوزه بازرسی رنگ اهمیت بالایی دارد. علاوه بر این نگاه علمی و بر اساس کتب علمی یک نگاه فلسفی نسبت به خوردگی وجود دارد که می گوید: در طبیعت یک سری عناصر وجود دارند که ما انسان ها برای استفاده خود آن ها را از طبیعت جدا کرده و برای مصارف دیگر استفاده کرده ایم و در این حالت طبیعت به روش های مختلفی مثل باران، رطوبت، گرما و… که باعث خوردگی می شود این عناصر را به جایگاه اصلی خود برمی گرداند .
برای ورود به حوزه رنگ و پوشش اول از همه باید نسبت به موضوع خوردگی و انواع آن آشنایی کامل پیدا کرد تا بتوان بازرسی خوبی برای سطوح مختلف داشت .رنگ ها و پوشش ها سد مناسبی برای خوردگی های بیرونی هستند؛ ولی در بعضی موارد برای جلوگیری از خوردگی های داخلی هم از رنگ و پوشش استفاده می شود.

عوامل اصلی خوردگی فلزات

بر اساس عواملی که در بالا برای به وجود آمدن خوردگی نام بردده شد با اعمال رنگ و پوشش ها الکترولیت را از سطح فلز جدا می کنیم که این فرآیند باعث عدم ایجاد خوردگی می شود .
اگر دقت کرده باشید زنگ زدگی و خوردگی در عکس بالا از کناره ها و نقاط نوک تیز شروع شده است و علت آن این است که چگالی بار در نقاط نوک تیز بیشتر است و خوردگی راحت تر رخ می دهد . به همین علت همیشه در رنگ آمیزی سطوح باید نقاط نوک تیز را از بین برد؛ زیرا رنگ در نقاط نوک تیز با قطر و ضخامت کمتری پوشش داده می شود و این عامل باعث می­شود که خوردگی زودتر صورت بگیرد.

انواع خوردگی

خوردگی ها انواع مختلفی دارند که در ادامه مقاله مرجع بازرسی رنگ به بررسی و توصیف هر یک می پردازیم.