خوردگی چیست؟

پیش از مطرح کردن توضیحات درباره رنگ و پوشش های صنعتی بهتر است با مبحث خوردگی در مقاله مرجع بازرسی رنگ آشنا شویم . خوردگی به واکنش فلز با محیط اطراف خود طی یک واکنش الکتروشیمیایی گفته می شود که در حوزه بازرسی رنگ اهمیت بالایی دارد . علاوه بر این نگاه علمی و بر اساس کتب علمی یک نگاه فلسفی نسبت به خوردگی وجود دارد که می گوید: در طبیعت یک سری عناصر وجود دارند که ما انسان ها برای استفاده خود آن ها را از طبیعت جدا کرده و برای مصارف دیگر استفاده کرده ایم و در این حالت طبیعت به روش های مختلفی مثل باران، رطوبت، گرما و… که باعث خوردگی می شود این عناصر را به جایگاه اصلی خود برمی گرداند.
برای ورود به حوزه رنگ و پوشش اول از همه باید نسبت به موضوع خوردگی و انواع آن آشنایی کامل پیدا کرد تا بتوان بازرسی خوبی برای سطوح مختلف داشت .رنگ ها و پوشش ها سد مناسبی برای خوردگی های بیرونی هستند؛ ولی در بعضی موارد برای جلوگیری از خوردگی های داخلی هم از رنگ و پوشش استفاده می شود.

عوامل اصلی خوردگی فلزات

بر اساس عواملی که در بالا برای به وجود آمدن خوردگی نام بردده شد با اعمال رنگ و پوشش ها الکترولیت را از سطح فلز جدا می کنیم که این فرآیند باعث عدم ایجاد خوردگی می شود.
اگر دقت کرده باشید زنگ زدگی و خوردگی در عکس بالا از کناره ها و نقاط نوک تیز شروع شده است و علت آن این است که چگالی بار در نقاط نوک تیز بیشتر است و خوردگی راحت تر رخ می دهد . به همین علت همیشه در رنگ آمیزی سطوح باید نقاط نوک تیز را از بین برد؛ زیرا رنگ در نقاط نوک تیز با قطر و ضخامت کمتری پوشش داده می شود و این عامل باعث می­شود که خوردگی زودتر صورت بگیرد.

انواع خوردگی

خوردگی ها انواع مختلفی دارند که در ادامه مقاله مرجع بازرسی رنگ به بررسی و توصیف هر یک می پردازیم.